معرفی بازیگر

۱۰بازیگر سرشناس فیلم‌های صامت / گزارش تصویری

۱۰بازیگر سرشناس فیلم‌های صامت / گزارش تصویری پارسال «هنرمند» یکی از فیلم‌هایی بود که بیش از همه درباره آن صحبت شد، فیلمی که هالیوود دهه ۱۹۲۰ و سینمای صامت و ستاره‌های آن را بار دیگر در مرکز توجه قرار داد.